VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIA

Aké sú možnosti vrátenia tovaru?

Ponúkame vám 30 dňovú záruku vrátenia tovaru, bez udania dôvodu. V prípade bezdôvodného vrátenia náklady na vrátenie tovaru (poštovné)  hradí zákazník. Tovar poslaný dobierkou nebude prevzatý. Ohľadom vrátenia tovaru nás kontaktujte na 0918839806 alebo na info@chcemdarcek.sk Pozor, tovar nesmie byť používaný a musí byť v stave v akom vám bol doručený.

Kedy mi budú vrátené peniaze?

Peniaze vám budú na váš účet zaslané až po prevzatí a kontrole nepoškodenia tovaru. Budeme robiť všetko preto, aby to bolo do 3 dní od obdržania vráteného tovaru. Zákon nám však v odôvodnených prípadoch umožňuje vrátiť vám tieto peniaze do 30 dní.

Čo máme robiť ak mi príde objednávka nekompletná?

Ak ste si objednali viac kusov tovaru môže sa stať, že vám tovar bol odoslaný vo viacerých zásielkach (poštovné účtujeme ako pri jednej zásielke ak bola objednaná ako jedna zásielka). Prepravca mohol zvoliť doručenie v dvoch zásielkach. Pokiaľ Vaša objednávka je nekompletná viac ako 5 dní od potvrdenia objednávky- ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti. Prosíme kontaktujte našu zákaznícku linku 0918 839 806 – kde sa budeme snažiť , čo najrýchlejšie problém vyriešiť k vašej spokojnosti.

Čo máme robiť ak mi príde objednávka poškodená, prípadne mám iný problém?

Odporúčame pred prevzatím tovaru od kuriéra tovar vizuálne skontrolovať. Ak je zásielka poškodená tovar nepreberajte.  V prípade že ste prevzali poškodenú zásielku – ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti. Prosíme kontaktujte našu zákaznícku linku 0918 839 806 – kde sa budeme snažiť , čo najrýchlejšie problém vyriešiť k vašej spokojnosti.

Aká je dĺžka záručnej doby?

Záručná doba je 24 mesiacov – v prípade inej záručnej doby je záručná doba vyznačená na výrobku. Záručná doba plynie dňom dodania tovaru kupujúcemu alebo ním poverenej osoby.

Aké sú dôvody neplatnosti záruky?

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vznikne:

 • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
 • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.
 • Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Ako si uplatním reklamáciu?

 • V prípade reklamácie je potrebné kontaktovať nás v čo najkratšom čase nasledovne:
  • Telefonicky na +421918 839 806,
  • E-mailom info@chcemdarcek.sk,
  • Poštou alebo osobne na adrese: Darčekovo, ul. Nemocničná 1977,  026 01 Dolný Kubín.
 • Následne spoločne prekonzultujeme predmetnú reklamáciu a postupe pri reklamácii.
 • Obratom bude zákazníkovi doručený reklamačný formulár.
 • Veríme, že tovar reklamujete v súlade so všetkými etickými princípmi, preto sa budeme snažiť reklamáciu riešiť čo najviac k vašej spokojnosti čo sa týka rýchlosti a oprávnenia reklamácie.