Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie zmluvy zo strany zákazníka:

 1. Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia predávajúcim. Túto objednávku môže zrušiť telefonicky + 421 918 839 806 alebo e-mailom: info@chcemdarcek.sk
 2. Kupujúci má podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje nadštandardnú predĺženú záruku vrátenie tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho.
 4. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 5. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 6. Zákazník vyplní formulár odstúpenie od zmluvy ktorý sa nachádza na stránke chcemdarcek.sk, prípadne mu tento formulár predávajúci zašle e-mailom. Vyplnený formulár zákazník zašle spoločne s tovarom na adresu: Darčekovo DK, ul. Samuela Nováka 1527, Dolný Kubín, prípadne tento tovar doručí osobne.
 7. Peniaze za tovar budú prednostne vrátené spôsobom aký za tovar zaplatil v čo najkratšom čase najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpenej zmluvy.
 8. Ak kupujúci vráti tovar poškodený, predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorý môže jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpenej ceny.

Odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzkovateľa:

 1. Ak prevádzkovateľ nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku, môže objednávku stornovať, o čom kupujúceho oboznámi e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý zadal zákazník ako prostriedok komunikácie s ním.
 2. Ak zákazník v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt.
 3. Ak zákazník opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.
 4. Ak zákazník uhradil preddavok, prevádzkovateľ je tento preddavok povinný uhradiť do 14 dní od zrušenia objednávky. Budeme robiť všetko preto, aby to bolo skôr.